priser og refusjon

refusjon fra helfo

Barn og unge inntil 20 år får refusjon fra HELFO etter hvor alvorlig bittfeilen regnes for å være:

  • Gruppe A – svært stort behov: 100% dekning av HELFO sine takster
  • Gruppe B – stort behov: 75% dekning av HELFO sine taskter
  • Gruppe C – klart behov: 40% dekning av HELFO sine takster

HELFO betaler refusjonen direkte til oss slik at pasienten/foresatte til enhver tid kun betaler egenandelen. Dere trenger ikke søke om forhåndsgodkjenning eller ta vare på kvitteringer. For å få utløst refusjon, må det foreligge en HELFO henvisning fra en tannlege eller tannpleier.

Dersom det er flere enn ett barn i en familie med behov for tannregulering, får familien fra og med barn nummer to større HELFO-refusjon: i Gruppe B økes refusjonen til 90%, i Gruppe C til 60%

Norske tannleger står fritt til å sette sine priser. HELFO har faste takster som danner grunnlag for all refusjon. Disse følger dessverre ikke prisutviklingen ellers i samfunnet. De fleste kjeveortopeder, også i den offentlige tannhelsetjenesten har egne priser som ligger noe høyere. HELFO har de siste årene også fjernet refusjonen for noen takster.

Man kan få kjeveortopedisk behandling uten HELFO henvisning også, men da må man betale hele behandlingskostnaden selv

NB! Ha alltid med henvisningen fra tannklinikken ved første konsultasjon hos oss

Priser barn og unge

Første konsultasjon m/OPG-røntgen 1184 kroner

Fast apparatur i begge kjever 19 500 – 30 000 kr

Fast apparatur i en kjeve 14 500 – 18 000 kr

Platebehandling 6000 – 12 500 kr

Aligner-behandling (skinner) 15 000 – 33 500 kr

Tillegg for evt. hvite klosser i overkjevens front 3000 kr

Prisene er stipulert egenbetaling etter at refusjonen fra HELFO er trukket fra


Ikke-møtt time vil bli belastet med 400 kr

Priser voksne

Første konsultasjon m/OPG-røntgen 1930 kroner

Fast apparatur i begge kjever 39 500 – 42 000 kr

Fast apparatur i en kjeve 24 000 kr

Kirurgipasienter (gr. A) 15 500 kr

Tillegg for evt. hvite klosser i overkjevens front 3000 kr

Enkel aligner-behandling (10 skinner) 14.000-19.000 kr

Middels aligner-behandling (20 skinner) 30.000-35.000 kr

Full aligner-behandling (avansert) 49.000 kr